Beroepenspel


Het beroepenspel is een spannende activiteit waarin jullie verschillende beroepen gaan ontdekken en uitbeelden! Zijn jullie klaar om in de schoenen van een dokter, schilder, brandweerman of misschien wel een kapper te stappen?

Beroepen spel

Het broepenspel begint met een kort overzicht van de verschillende beroepen die uitgebeeld kunnen worden. Denk aan beroepen zoals een schoonmaker, badmeester, agent, brandweerman, bakker enzovoort.

Begin met een gezamenlijke warming-up, waarbij de kinderen verspreid in het lokaal staan. Leg uit dat ze opdrachten gaan uitvoeren zonder te mogen praten met elkaar.

De kinderen krijgen als opdracht om een beroep uit te beelden, zoals een deur schilderen (schilder), een tand trekken (tandarts), haren wassen en knippen (kapper), vuilniszakken in een vuilniswagen gooien (vuilnisman), en een brand blussen (brandweerman).

Laat de kinderen de opdrachten uitbeelden en geef ze even de tijd voordat je op het fluitje blaast om te 'bevriezen'. Dit zorgt voor leuke en dynamische tableaus. Een tableau is een soort stilstaand toneelstuk.

Tweetallen

Verdeel de kinderen nu in tweetallen en laat ze in het lokaal zitten. Elk tweetal kiest wie 'A' en wie 'B' is.

De 'A' gaat in standbeeld staan van een beroep, terwijl 'B' het beroep probeert te raden.

Zorg ervoor dat het standbeeld direct wordt ingenomen, zonder eerst te bewegen en vervolgens in standbeeld te gaan staan.

Oefen eerst met een kind om het concept duidelijk te maken. Kies bijvoorbeeld een kind en ga als standbeeld staan, bijvoorbeeld als gitarist. Laat het kind raden en daarna zelf een standbeeld verzinnen dat jij raadt.

Laat de kinderen afwisselen totdat je aangeeft dat ze weer mogen gaan zitten.

Variaties

  1. Voeg meer complexe beroepen toe aan het spel om het uitdagender te maken.
  2. Laat de kinderen zelf de beroepen raden en uitbeelden, waarbij ze om de beurt in de rol van uitbeelder en rader stappen.
  3. Speel het spel buiten in een park of speelplaats om meer ruimte te hebben voor grotere tableaus.

Tips

  • Moedig de kinderen aan om creatief te zijn bij het uitbeelden van de beroepen. Ze kunnen gebruikmaken van verschillende houdingen, gezichtsuitdrukkingen en gebaren om hun beroep duidelijk te maken.
  • Moedig de kinderen aan om goed naar elkaar te kijken en te raden welk beroep er wordt uitgebeeld. Dit bevordert observatie- en interpretatievaardigheden.

Benodigdheden:

  • Een fluitje (om het spel mee te 'bevriezen')
  • Eventueel een whiteboard of groot vel papier om de stappen te noteren (optioneel)
Gerelateerde activiteiten