Over de streep


Over de streep is een groepsactiviteit die een zeer grote impact heeft op zowel kinderen als volwassenen. Het is een rustige, waardevolle ervaring waarbij we onze overeenkomsten leren herkennen. Daarnaast is het een geweldige manier om het groepsgevoel binnen de klas te versterken.

Over de streep is ook een Nederlands televisieprogramma dat wordt uitgezonden door de KRO.

Tekst gaat verder onder de afbeelding over de streep
De lijnen die vaak aanwezig zijn in een gymzaal zijn goed te gebruiken voor de activiteit: Over de streep. Ook kan je zelf een lijn of streep maken met stoepkrijt of (duct)tape.

Over de streep organiseren

Begin deze activiteit door de kinderen in twee groepen te verdelen en ze twee rijen te laten vormen met de gezichten naar elkaar toe, ongeveer een meter uit elkaar. Plaats een lijn (met behulp van touw, plakband, enz.) ongeveer een meter voor elke groep.

Eén persoon moet de spreker of leider zijn. Als die persoon een uitspraak doet, steekt iedereen voor wie die uitspraak geldt de lijn in het midden over. Als je over de lijn gaat, neem dan even de tijd om in stilte oogcontact te maken met de andere mensen in het midden, als erkenning van jullie gedeelde ervaring.

Dit spel kan zo eenvoudig of zo betekenisvol zijn als je zelf wilt. Onderstaande stellingen zijn slechts suggesties, en je kunt ze veranderen of aanvullen op basis van de behoeften van je groep. Wees gevoelig voor problemen die zich kunnen voordoen, en stem de keuze van de uitspraken zorgvuldig af op je vermogen om iemand in de klas te steunen die erdoor van streek kan raken.

Doel over de streep

Het doel van deze activiteit is om te helpen bij het opsporen en wegnemen van de barrières tussen mensen die onaardig gedrag in stand houden. Kinderen worden zich ervan bewust dat ze niet alleen staan in onzekerheden, angsten en uitdagingen.

Deze activiteit moet niet worden gedaan zolang er geen voldoende vertrouwen en veiligheid in de klas is. Doe het dus niet als een activiteit om met elkaar kennis te maken.

Hoewel de inhoud vrij serieus is, is het een activiteit die zowel met jonge kinderen als met volwassenen kan worden gedaan. Andere belangrijke richtlijnen zijn:

 • Wees niet veroordelend of beschuldigend in deze activiteit, maar eerder ondersteunend en tolerant. Iedereen in de klas zal waarschijnlijk wel een reden hebben om over de streep te gaan.
 • Betrek ouders bij eventuele zorgen die je hebt over kinderen die op jouw school stelselmatig worden geplaagd of gepest.
 • Stel kinderen gerust dat het goed is om hun gevoelens te tonen.
 • Laat een prettige stilte vallen na elke "over de streep" voordat je de leerlingen vraagt terug te keren naar hun oorspronkelijke plaats. Een rustig tempo van de activiteit is belangrijk voor het
  slagen ervan.

Over de streep vragen

Elke over de streep vraagt begint me de volgende zin gevolgd door de vraag: Loop over de streep als…
Wij hebben alvast een vragenlijst gemaakt met voorbeeld vragen en stellingen zodat je direct kan beginnen met de activiteit. Neem de vragen door en vul ze zo nodig met eigen vragen aan.

Stap over de streep als…

 • Je een sport beoefent
 • Je naar een ander land bent geweest waar een andere taal wordt gesproken dan Nederlands
 • Je bent gepest op school ( ook op de) lagere school
 • Je een leider bent
 • Je ooit de Kippendans hebt gedaan
 • Je grootouders hebt die buiten Nederland geboren zijn
 • Je een stiefouder hebt
 • Je iemands hart hebt gebroken.
 • Je jezelf erop betrapt hebt dat je iemand veroordeelt nog voor je die persoon ontmoet hebt.
 • Je ooit het slachtoffer bent geweest van een racistische opmerking.
 • Je houdt van snoepjes.
 • Je bent ooit als laatste gekozen bij een spel of sport of helemaal uitgesloten van een activiteit.
 • Je ooit een vervelende opmerking hebt gekregen of neerbuigend bent behandeld alleen omdat je een meisje bent.
 • Je bent ooit gepest vanwege de kleur van je huid.
 • Je bent ooit geplaagd vanwege je religieuze achtergrond.
 • Je bent ooit uitgelachen over je accent of je stem.
 • Je hebt ooit gegeten in de natuur.
 • Jij of iemand in je familie of een vriend een handicap heeft die je niet kunt zien.
 • Je een jongen bent en je ooit te horen hebt gekregen dat je niet mag huilen, je emoties niet mag tonen of bang mag zijn.
 • Je je ooit alleen, niet welkom of bang gevoeld hebt.
 • Je opzettelijk iemands gevoelens hebt gekwetst.
 • Je ooit onder druk gezet bent door je vrienden of een volwassene om iets te doen wat je niet wilde doen en je er achteraf spijt van had.
 • Je weleens hebt toegekeken terwijl iemand gekwetst werd en niets hebt gezegd of gedaan omdat je te bang was.
 • Mensen je naam vaak verkeerd uitspreken.
 • Je ooit de enige persoon van jouw ras/etniciteit in een klas bent geweest.
 • Als je van chocolade houdt.
 • Je ouders zijn gescheiden of nooit zijn getrouwd.
 • Je bent opgevoed door een alleenstaande ouder.
 • Je iemand kent met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Je persoonlijk een homofobe actie of uitspraak hebt meegemaakt of er getuige van bent geweest.
 • Je het gevoel hebt dat homofobie een probleem is in deze school of gemeenschap.
 • Je vindt dat er met twee maten wordt gemeten of dat er andere verwachtingen zijn van jongens dan van meisjes.

Nabespreken

Na dat de activiteit gedaan is is het goed om met alle kinderen het na te bespreken. Een aantal vragen of mee te beginnen kunnen zijn:

 • Wat voor gevoelens had je toen je over de streep liep?
 • Hoe voelde je je toen er maar heel weinig van jullie aan één kant van de streep waren?
 • Wat heeft deze activiteit te maken met leiderschap?
 • Vond je dat je anderen veroordeelde?
 • Hoe hebben de ervaringen van anderen je beïnvloed?
 • Wat heb je door deze activiteit geleerd zodat onze omgeving vriendelijker kan zijn?
 • Wat heb je door deze activiteit geleerd activiteit waardoor je een beter mens wordt?
 • Heb je door deze activiteit, opzettelijk of niet, je gevoelens en waarden gedeeld?
 • Denk je dat je door deze activiteit, opzettelijk of niet, iets geleerd hebt over de waarden van anderen?

Tips

 • Doe deze activiteit alleen met een groep waar al veel onderling vertrouwen is.
 • Zorg dat de activiteit respectvol en met zorg gedaan wordt.

Benodigdheden

 • Vragenlijst aangepast aan de leeftijdsgroep
 • Tape of krijt om ‘de streep’ visueel te maken
Gerelateerde activiteiten