Blaasvoetbal


Blaasvoetbal is een leuk spel wat makkelijk tussendoor gespeeld kan worden. In het spel blazen de spelers met een rietje lucht tegen een ping-pong bal en proberen zo in elkaars doel te scoren.

Speluitleg

Aan elke kant van een tafel plaats je blokjes die samen een rechthoek vormen. Daarna maak je van de blokjes aan elke kant, aan de kortste kant, een doel (zie tekening). Het blaasvoetbalspel kan door twee personen worden gespeeld, maar ook door twee of meer teams die tegenover elkaar staan. Je hebt een pingpongbal en rietjes nodig, één voor elke speler. Als je met een team speelt, is het handig om elk team een rietje van dezelfde kleur te geven.

Vertel de kinderen dat jullie gaan blaasvoetballen met rietjes. Door door het rietje te blazen, wordt de bal in beweging gebracht. Het doel is om een doelpunt te scoren bij het andere team. De andere spelers (tegenstanders) moeten dan proberen de bal tegen te houden door door het rietje te blazen. De eerste die 5 doelpunten maakt, wint het spel. Laat de kinderen van tevoren beslissen welk doelpunt ze gaan maken. Leg de bal in het midden van de tafel en het spel kan beginnen.

Leg de spelregels duidelijk uit: de bal mag tijdens het spel niet met de vingers worden aangeraakt. Als de bal van de tafel rolt, kan je tegenstander de bal terug in het spel brengen waar hij vandaan kwam. Wanneer een doelpunt is gemaakt, gaat de bal terug naar het midden van het veld.

Spelbegeleiding

Kinderen van deze leeftijd hebben duidelijke regels nodig. Zorg ervoor dat de spelregels van tevoren duidelijk zijn en verander ze niet tijdens het spel. Als een spelleider toezicht houdt bij het opzetten van het spel en het spel goed uitlegt, mogen de kinderen alleen spelen. Je kunt er ook voor kiezen een kind als scheidsrechter te laten meespelen. Je kunt de kinderen aanmoedigen om samen te spelen en af te spreken dat ze samen een doelpunt proberen te maken.

Afsluiting

Als een team 5 doelpunten heeft gemaakt, is het spel afgelopen en is er een winnaar. Als het te lang duurt, kan je er ook voor kiezen om een paar minuten langer te spelen. Wees duidelijk tegen de kinderen over het einde van het spel. Laat de kinderen helpen met het opruimen van het spel.

Bespreek de activiteit met de kinderen: Vonden ze het spel leuk? Wat vonden ze leuk? Vonden ze het moeilijk? Houd het gesprek kort, maar zorg ervoor dat de kinderen wel kunnen zeggen wat ze willen.

Variaties

  1. Het spel kan ook op de vloer worden gespeeld. De blokjes dan moeten in een denkbeeldige rechte hoek worden geplaatst.

Tips

  • Let erop dat kinderen niet te te ver in hun mond stoppen.

Benodigdheden

  • een tafel
  • rietjes
  • pingpong balletje
  • blokjes(bijvoorbeeld duplo, hout)