Hoed af, hoed op


Wie heeft de hoed op?

Bij het spel Hoe af, hoed op hebben de kinderen een hoed op die ze doorgeven aan hun buurman of buurvrouw. Hoe af, hoed op is een leuk spel wat een beetje lijkt op stoelendans.

Het spel

De spelleider geeft alle spelers op twee na een oude hoed (dit kunnen ook feesthoedjes zijn).
De spelers gaan in een kring zitten en zetten de hoed op. Twee spelers hebben dus geen hoed. Het spel begint en de spelleider zegt: ‘Hoe af, hoed op.’ Iedere speler neemt zijn hoed af en zet hem op het hoofd van degene die naast hem zit. Dat mag zowel de speler aan de linker- als aan de rechterkant zijn. Onderling ruilen mag ook.

De spelleider zegt enige keren vrij snel achter elkaar: ‘Hoed af, hoed op.’ En dan plotseling zegt hij: ‘Stop.’
Bij het horen van dit woord mogen de spelers zich niet meer verroeren. Ze moeten onbeweeglijk blijven zitten terwijl de spelleider de uitvallers telt. De spelers die op dat moment geen hoed op hebben, vallen uit, de spelers die twee hoeden op hebben, eveneens, de spelers die een hoed in de hand hebben ook.

De overgebleven spelers worden geteld. Er komt een aantal hoeden in het spel, twee minder dan er spelers zijn en het spel begint opnieuw. Tenslotte blijven er nog een hoed en drie spelers over. Degene die als winnaar uit dit spel te voorschijn komt, mag gedurende de rest van het feest de hoed op houden.

Hoed af, hoed op is niet gebonden aan een bepaalde duur. Ga uit van minimaal 20 minuten.
Het spel kan zo lang duren als de kinderen het leuk vinden.

Variaties

  • Stoelendans
  • Gebruik muziek inplaats van de stem van de spelleider. Als de muziek stopt mogen de spelers zicht niet meer verroeren.
  • Laat de kinderen voorafgaand aan het spel zelf een papieren hoed maken.

Tips

  • Leg het spel duidelijk uit. Heb je het idee dat kinderen achter blijven in het spel? Leg het dan nog eens rustig uit.
  • Help de kinderen door tips te geven over het spel.

Benodigdheden

  • Hoeden (kunnen ook feesthoedjes of zelfgemaakte hoedjes zijn)
  • Eventueel muziek

Bron: Knutselen en spelen van Piet Marée

Gerelateerde activiteiten