Monsterpakkertje


Monsterpakkertje is een vorm van tikkertje alleen dan anders. Kinderen mogen een kleur en geluid kiezen. Dit geluid maken zij dan tijdens het tikken van andere kinderen. Ben je getikt dan word jij ook een monster wat dit geluid maakt, je gaat de andere monsters helpen met het tikken van de overgebleven kinderen.

Het spel

Om Monsterpakkertje te spelen moet er eerst iemand uit de groep gekozen worden die in het spel het monster wilt zijn. Het is de bedoeling dat het monster vooraf een kleur kiest die hij/zij wilt zijn met een bijhorend geluid. Zo kan het monster bijvoorbeeld kiezen om een groen monster te zijn dat het geluid van een koe maakt.

De spelbegeleider herhaald welke kleur gekozen is door het monster en welk geluid bij dit monster hoort. Geef de andere kinderen tijd om weg te rennen bij dit monster.

Zodra iemand uit de groep getikt wordt zal hij/zij ook een (groen) monster worden die het geluid (van een koe) maakt. Dit monster helpt de andere monsters met het tikken van de overgebleven kinderen. De monsters maken continu het gekozen geluid (van een koe) zodat het herkenbaar is voor de andere kinderen voor wie zij weg moeten rennen.

Het laatst overgebleven kind wat nog geen monster is zal de winnaar zijn van het spel. Hierna kunnen nieuwe rondes gehouden worden waarbij iemand anders mag beginnen met het kiezen van een kleur en geluid voor zijn/haar monster.

Variaties

  1. Men kan monsterpakkertje ook variëren door de kinderen geen monster te laten kiezen maar bijvoorbeeld een super held die een bepaald geluid maakt, of een dier waar een bepaald geluid bij hoort.
  2. Om het spel interessanter te maken kan men er ook voor kiezen om bij te houden wie de monster winnaar is. De monster winnaar is het monster wat erin is geslaagd om binnen de kortste tijd iedereen om zich heen monster te maken. De spelbegeleider moet dan voor iedere ronde bijhouden binnen hoeveel tijd iedereen monster was.

Tips

  • Om het spel goed te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen die monster is het desbetreffende geluid maakt, zo is het voor de andere kinderen duidelijk voor wie zij weg moeten rennen. Zorg dat er iemand is die er op toeziet dat dit gebeurt zodat alles eerlijk verloopt.
  • Mocht de leeftijd binnen de groep aanzienlijk variëren dan is het handig om vanaf het begin meerdere monsters aan te wijzen, dit zullen dan de jongere kinderen zijn die gezamenlijk de oudere proberen te tikken. Laat de jongeren gezamenlijk een kleur en geluid kiezen.
  • Houd rekening met de ruimte, als het gebied erg groot is kan het nogal moeilijk zijn voor het monster om iemand te tikken. Het kan handig zijn om vooraf bepaalde grenzen te stellen aan het gebied waarin het spel gespeeld mag worden.

Benodigdheden

Voor Monsterpakkertje zijn geen bijzondere dingen nodig.

Gerelateerde activiteiten