Olifantentikkertje


Olifantentikkertje is een tikspel waarbij de tikker de andere spelers moet aftikken met zijn olifanten slurf. Dit doet hij door met zijn armen een slurf te maken. De andere worden ook een olifant (tikker) als ze afgetikt zijn, en moeten helpen met het tikken van de andere spelers.

Tikkertje met olifanten

Bij olifantentikkertje is de tikker de 'olifant'. Deze speler moet zijn neus vasthouden met zijn linkerhand en zijn rechterarm door de opening steken. Met zijn slurf (rechterhand) moet de olifant de andere spelers tikken.

Als een speler af getikt is, wordt deze ook een olifant en moet hij of zij meehelpen de andere kinderen te tikken.

Het spel is afgelopen als er alleen nog maar olifanten (tikkers) in het spel rond lopen. Het kind dat als laatste overblijft is de winnaar.

Variaties

  1. Olifantentikkertje kan ook gespeeld worden met andere dieren. Bijv. een krokodillen bek van je armen maken, springen als een aapje, glijden en sissen als een slang etc.
  2. Het spel kan moeilijker gemaakt worden door extra regels te introduceren. Bijv. springen op één been, huppelen etc.

Tips

  • Het speelveld kan eventueel kleiner gemaakt worden met pylonnen of een touw.

Benodigdheden

  • Speelveld
Gerelateerde activiteiten