Overloopspel


Het overloopspel is een spannend spel waarin deelnemers proberen naar de overkant van het speelveld over te lopen zonder dat ze door een tikker worden afgetikt. Wie als eerste 10 keer (of een ander aantal) heen en weer over het veld is overgelopen heeft het spel gewonnen. Maar let op: de tikker kan ook winnen door iedereen op tijd af te tikken.

Tekst gaat verder onder de afbeelding Overloopspel
Tijdens het Overloopspel, ook bekend als het Overlooptikspel, moeten deelnemers proberen naar de overkant van het speelveld te lopen zonder afgetikt te worden.

Overlooptikspel

Voordat het overlooptikspel gespeeld kan worden moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over het speelveld. Als je het spel in een gymzaal gaat spelen kan je afspreken welke lijnen op de vloer het veld aangegeven, bijvoorbeeld de rode of blauwe lijnen. Als het spel ergens anders gespeeld wordt kan je het veld afzetten met blokjes, pylonnen of een losliggend touw.

Als alle kinderen weten welk veld ze moeten overlopen dan kan het spel beginnen. Wijs iemand uit de groep aan die de tikker is en laat het, vooraf afgesproken, start signaal horen.

De deelnemers moeten nu zo snel mogelijk naar de overkant van het veld rennen zonder afgetikt te worden. Als ze afgetikt worden zijn ze af en moeten ze wachten tot het tikspel afgelopen is. Is het wel gelukt om aan de overkant te komen? Dan moeten ze wachten op een nieuw startsignaal zodat ze weer terug kunnen rennen naar de andere kant. De kant waar ze begonnen zijn.

Dit tafereel herhaald zich totdat de overlopers 10 keer (of een ander aantal) overgelopen zijn. Heeft de tikker iedereen al afgetikt voordat dit aantal gehaald is? Dan wint de tikker.

Overloopspel gymles

Het overloopspel is een erg geschikt spel voor tijdens de gymles. Door de duidelijke lijnen in een gymzaal is het makkelijk om een veld af te zetten. Daarnaast kan je in een gymzaal makkelijk gebruik maken van matten en andere gym attributen. Zo kan je het spel makkelijk moeilijker maken door bijvoorbeeld hindernissen in het veld te zetten.

Doordat het overloopspel zo'n actief en spannend spel is voor de deelnemers is het al jaren een echte favoriet tijdens de gymles!

Variaties

  1. Er kunnen meerdere tikkers in het spel overlopers aftikken.
  2. Kinderen moeten in tweetallen naar de overkant rennen. Ze moeten elkaars handen stevig beet houden en samen overlopen. Laten ze per ongeluk los? Dan zijn ze af.
  3. Tikkers moeten in tweetallen tikken. Dit is een stuk moeilijker omdat je goed samen moet werken zodat je de juiste kant op rent.
  4. Combineer het overloopspel met het smokkelspel. Deelnemers moeten niet alleen overlopen maar ook iets mee 'smokkelen'. Dit kunnen speelkaartjes zijn maar bijvoorbeeld ook voorwerpen, bijvoorbeeld: balletjes, doekjes, etc.

Tips

  • Bespreek duidelijk de spelregels van het overloopspel zodat iedereen weet hoe het spel werkt.
  • Als het spel te snel gaat kan het moeilijker gemaakt worden. Bijvoorbeeld door één van de hierboven genoemde variaties.

Benodigdheden

  • Verschillende pittenzakjes of andere voorwerpen
  • Verschillende hoepels
Gerelateerde activiteiten