Petje op petje af


Petje op petje af is een leuk kringspel waarbij de kinderen antwoord moeten geven op leuke quizvragen door hun petje op of af te zetten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding Petje op petje af
Tijdens het spel Petje op petje af moeten de deelnemers quizvragen beantwoorden door hun petje op, of af te doen.

Hoe werkt petje op petje af?

Verzin van tevoren allerlei uitdagende vragen die bij de leeftijd van de deelnemers passen. Breng ze bijvoorbeeld in verband met een thema of met een actuele gebeurtenis die de kinderen allemaal op de voet volgen. Er is veel informatie op het internet te vinden die je kan inspireren bij het bedenken van de vragen. Bedenk voor elke vraag één goed en één fout antwoord. Zorg dat er genoeg petjes zijn voor de kinderen.

Vraag de kinderen wat een spelshow is. Hebben ze ooit een spelshow gespeeld of er een op TV gezien? Wie kan het je vertellen? Vertel de kinderen dat jullie de spelshow "Petje op, petje af" gaan spelen.

Petje op petje af vragen

Voor het spel kun je verschillende soorten quizvragen gebruiken. Het beste is om te beginnen met quizvragen die twee antwoorden hebben. Eventueel kan je later ervoor kiezen om vragen te stellen met meerdere antwoorden.

De kinderen moeten dan bijvoorbeeld voor antwoord 1 hun petje ophouden, antwoord 2 hun petje tegen hun kin aanhouden en antwoord 3 hun petje af zetten.

Quizvragen met uiteenlopende vragen die over de wereld gaan:
Quizvragen: Werelddelen - de Wereld rond

Quizvragen met uiteenlopende vragen die over de natuur gaan:
Quizvragen: Natuur - Planten

Quizvragen met uiteenlopende vragen die over de dieren gaan:
Quizvragen: Natuur - Dieren

Speluitleg

Vraag de kinderen wat een quiz is. Hebben ze ooit een quiz gespeeld of er een op TV gezien? Wie kan er iets over vertellen?

Vertel de kinderen dat jullie de quiz ‘Petje op, petje af’ gaan spelen. Laat de kinderen gaan staan en geef alle kinderen een petje. Leg uit dat je een aantal vragen hebt waar de kinderen ieder voor zich antwoord op moeten geven.

Als je een vraag stelt, dan geef je ook twee mogelijke antwoorden. Als het kind denkt dat het antwoord 1 is, dan zet hij het petje op, als het kind denkt dat het antwoord 2 is, dan laat hij het petje af. Kinderen die het goed hebben mogen blijven staan, kinderen die het fout hebben moeten gaan zitten.

Je gaat zo lang door met vragen stellen totdat er één winnaar is. Vertel dat je nu eerst één oefenvraag gaat stellen, om de kinderen te laten zien wat precies de bedoeling is. Stel de oefenvraag en vertel duidelijk bij welk antwoord ze het petje op moeten doen, en bij welk antwoord ze het petje af moeten laten.

Hoeveel kinderen hadden de vraag goed? Leg uit dat je tijdens het echte spel nu verder zou gaan met deze kinderen en dat de rest zittend naar de volgende vraag moet luisteren en het antwoord niet voor mag zeggen aan de kinderen die nog in het spel zijn.

Zorg ervoor dat de kinderen je uitleg goed kunnen verstaan. Begrijpen ze wat de bedoeling is?Jullie kunnen het spel meerdere keren spelen, zolang er nog nieuwe vragen zijn.

Spelbegeleiding

Begeleid de kinderen in het petje op petje af zetten. ‘Alle kinderen die hun petje af hebben, mogen gaan zitten, want het goede antwoord was petje op’. Houd in de gaten dat alle kinderen zelf het antwoord bedenken en dus niet anderen na gaan doen.

Geef de kinderen complimenten als zij het goed hebben en leef mee met de kinderen die af zijn. ‘He, wat jammer Casper en Elize, het had ‘petje op’ moeten zijn. Gaan jullie maar op de grond zitten’. Ga ook even in op het goede antwoord. ‘Waarom had je antwoord 2 gegeven Mark?’ ‘Kun jij de kinderen die het verkeerde antwoord gaven iets meer vertellen over het goede antwoord Mariëtte?’.

Afsluiting

Geef de winnaar van het spel een compliment of een prijsje. Bespreek de activiteit kort na. Wat vonden de kinderen van het spel? Welke vragen vonden zij moeilijk en welke makkelijk?

Complimenteer de kinderen voor hun inzet. Vergeet daarbij ook de (snelle) afvallers niet. ‘Wat jammer dat je al zo snel moest gaan zitten Franklin, maar ik vind dat je het heel goed gedaan hebt hoor. Je hebt goed opgelet bij de rest van het spel’.

Houd de nabespreking kort, maar zorg wel dat de kinderen kwijt kunnen wat ze kwijt willen.

Variaties

  1. Je kunt ook een klein groepje kinderen zelf vragen met steeds twee antwoordmogelijkheden laten bedenken. De kinderen kunnen dan om de beurt een petje op petje af vraag stellen aan de rest van de groep.
  2. In plaats van petjes kun je ook met rode en groene kaartjes werken, die de kinderen omhoog moeten houden als antwoord op de vragen.

Tips

  • Het spel komt het meest tot zijn recht in een grote groep.
  • Je kunt de kinderen van te voren hun petje laten versieren met bijvoorbeeld stiften, of ze zelf de rode en groene antwoordkaartjes laten maken.

Benodigdheden

  • Petjes voor de kinderen
  • Quizvragen met steeds twee mogelijke antwoorden
  • Eventueel een klein prijsje voor de winnaar
Gerelateerde activiteiten