Reactiespel


Het reactiespel is een leuk spel waarbij de spelers goed op moeten letten en op elkaar moeten reageren. Dat zit zo: elke speler heeft een kaartje waarop een specifieke actie staat waarop deze speler moeten letten. Komt deze actie aan bod? Dan moet de speler de reactie die op het kaartje staat opvolgen. Zo gaat het spel door tot iedereen geweest is.

Tekst gaat verder onder de afbeelding reactiespel
Als het reactiespel in de klas gespeeld wordt dan kan je het schoolbord goed gebruiken voor de acties en reacties.

Actie reactie spel

In het actie reactie spel moeten de kinderen reageren op elkaars acties. Deze acties en reactie staan opgeschreven op kaartjes.

Geef elke deelnemer een kaartje waar een actie en een reactie opstaan. Laat de speler die het kaartje met de eerste actie heeft beginnen. Deze speler heeft bijvoorbeeld op zijn kaartje staan:

Loop naar het schoolbord en schrijf op: Feestje!

Nu is er een speler in de groep die op zijn kaartje heeft staan:
Als iemand op het schoolbord feestje schrijf, doe dan een gek dansje.

Nu is diegene aan de beurt die op zijn kaartje heeft staan:
Als iemand een gek dansje doet, zing dan een liedje.

Zo gaat het spel de klas of groep door totdat de deelnemer met het 'eind' kaartje is geweest en het reactiespel voorbij is.

Leuke ideeën

Leuke ideeën van acties en reacties zijn:

 • zingen
 • dansen
 • roepen
 • fluisteren
 • bewegen
 • springen
 • rennen
 • kruipen
 • op tafel/stoel staan
 • schrijven op schoolbord

Kaartjes

Om het spel te kunnen spelen is het belangrijk dat je actie en reactie kaartjes hebt. Wij hebben alvast een aantal leuke acties en reacties bedacht die je kan gebruiken voor het maken van de kaartjes.

Let op: voor elke deelnemer heb je een uniek kaartje nodig. Onderstaand voorbeeld is dus geschikt voor het reactiespel met 11 spelers.

Actie Reactie
Als je op het bord het woord ‘start’ ziet, dan... Ga je staan, roep jij door de klas: 'Is iedereen: Klaar voor de start!?' en ga je weer zitten.
Als iemand roept ‘klaar voor de start’, dan... Ga je staan en roep je ‘Ik ben toch niet klaar!’ en ga je weer zitten.
Roept iemand ‘Ik ben toch niet klaar!’, dan... Ga je staan, roep jij door de klas ‘WE HEBBEN EEN WINNAAR’ en ga je weer zitten.
Roept iemand ‘we hebben een winnaar’, dan... Ga jij op je stoel staan en maak jij een buiging.
Staat iemand op z’n stoel en maakt een buiging, dan... Ga jij op je stoel staan en roept ‘APPLAUS!’
Gaat iemand op een stoel staan en roept ‘applaus’, dan... Ga je voor de klas staan en geeft een hard applaus, daarna ga jij weer zitten
Geeft iemand een applaus voor de klas, dan... Loop jij naar het bord en schrijf jij het cijfer 20 op het bord en ga jij weer zitten.
Schrijft iemand het cijfer 20 op het bord, dan... Maak jij de som af 20 – 10 = en ga je daarna weer zitten
Schrijft iemand 20 – 10 = op het bord, dan... Ga jij voor de klas staan en roept ‘EN NU IS HET GENOEG!’ en je gaat weer zitten.
Gaat iemand voor de klas staan en zegt ‘en nu is het genoeg!’, dan... Loop jij naar het bord en schrijft ‘EINDE’ op en ga jij weer zitten.

Variaties

 1. Het reactiespel kan je spelen met verschillende thema's. Zo kan het spel mooi aansluiten aan een themaweek of bepaalde les.
 2. Je kan het spel in een klasopstelling spelen maar ook bijvoorbeeld als kringspel.

Tips

 • Bespreek met de spelers de spelregels van het spel voordat jullie dit gaan spelen. Zo weten alles deelnemers wat ze wel en niet mogen doen.
 • Zorg ervoor dat deelnemers elkaar niet uitlachen als het even fout gaat. Natuurlijk mag er gelachen worden maar voorkom dat kinderen zich niet prettig voelen.

Benodigdheden

 • Actie-reactie kaartjes
 • Klaslokaal of andere ruimte waar het spel gespeeld kan worden.
Gerelateerde activiteiten