Spinnenweb


Het spinnenweb spel is een kennismakingsspel waarbij geleidelijk een spinnenweb ontstaat. Het spel kan gebruikt worden om de namen van mensen in de groep te leren.

Spinnenweb van draad

Maak een kring met de kinderen en ga daarbij zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Iemand noemt een naam en gooit het bolletje wol naar die persoon, waarbij de eerstgenoemde een stukje van de wol vast blijft houden. Nummer 2 gooit vervolgens de bol wol naar nummer 3, zegt de naam van deze leerling, maar houdt ook zelf een stukje wol vast. Dit gaat zo door totdat iedereen de bol wol minstens één keer heeft gekregen. Er is nu een mooi spinnenweb ontstaan.

Vervolgens doe je hetzelfde voor de terugweg: gooi het bolletje wol terug naar de persoon die voor je aan de beurt was.

Variaties

  1. Als het spinnenweb af is, laat je iedereen tussen de draden door teruglopen naar degene van wie hij het bolletje wol heeft gekregen. Eerst degene die het bolletje wol als laatste heeft gekregen en zo verder. De persoon loopt terug en rolt de wol op. Ondertussen moet hij/zij iets over zichzelf vertellen.
  2. Naast het leren van elkaars namen, kan het spel ook gebruikt worden om dingen over elkaar te weten te komen. Degene die de bol heeft, mag bijvoorbeeld een vraag stellen. Degene die de bol vangt, mag dan antwoorden.
  3. Creëer in twee groepen een zo groot mogelijk spinnenweb. Wanneer dit klaar is, gooi je een strandbal in het spel. De strandbal wordt nu met behulp van het spinnenweb van de ene naar de andere groep gegooid. Hierbij mag de bal de grond niet raken. Spinnenwebben met veel gaten zijn hier natuurlijk in het nadeel.

Tips

  • De spelleider kan ook van tevoren een aantal vragen op een groot vel papier opschrijven, zodat ze daaruit kunnen kiezen.
  • Als de groep groter is dan ongeveer 20 personen, is het aan te raden de groep te splitsen.

Benodigdheden

  • grote bol wol
Gerelateerde activiteiten