Stiltespel


Het stiltespel is een leuk tussendoor spel wat even kan gespeeld worden om vervolgens weer fris aan de slag te gaan. In het spel moeten de kinderen zo lang mogelijk stil zijn.

Stil zijn

Alle kinderen zitten in een kring. De spelleider vraagt de kinderen niet te praten, niet te lachen en zo weinig mogelijk te bewegen. Als iemand het niet meer uithoudt en wel wil praten of lopen, gaat hij naar de spelleider toe.

Daar krijgt hij een papiertje met daarop de tijd hoelang hij stil is geweest. Het kind mag dan naar de gang gaan en rustig praten met de andere kinderen, die daar misschien al staan. Het stukje papier moet goed bewaard worden.

Op het startsein moet iedereen stil zijn. Nadat het grootste gedeelte van de kinderen op de gang staat, worden alle kinderen weer terug geroepen en gaan met hun papiertje weer op hun plaats zitten.

De tijd kan bijgehouden worden op een scorebord in de klas. Een volgende keer kunnen de kinderen zien of zij hun tijd verbeterd hebben.

Variaties

  1. Na een aantal maal dit spel gespeeld te hebben kan de leerkracht ervoor kiezen om het kind
    met de beste tijd een beloning te geven. Dit bevordert de motivatie om de beste tijd 'neer te
    zetten'.

Tips

  • Maak duidelijk afspraken zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn.

Benodigdheden

  • Klaslokaal
  • Papiertjes
  • Balpen
Gerelateerde activiteiten