Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor gebruikers van SpelActief.nl

De Algemene voorwaarden gelden voor iedereen die de website www.spelactief.nl bezoekt.
De website www.spelactief.nl wordt in deze Algemene Voorwaarden SpelActief.nl genoemd.

Alle informatie die SpelActief.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

SpelActief.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, tablet of smartphone, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door SpelActief.nl verzonden emails .

Het gebruik van SpelActief.nl is gratis.

SpelActief.nl is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van) advertenties die getoond worden op SpelActief.

SpelActief.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de website bezoeker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van SpelActief.nl is daarvoor afdoende. Het is aan SpelActief.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de website bezoeker.

SpelActief.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op SpelActief.nl en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

SpelActief.nl kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Bij elke activiteit die op SpelActief.nl staat is het van groot belang dat er iemand bij is met een EHBO diploma!