Ontwikkelingsgebieden

Als ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben we gezamenlijk één doel: het stimuleren en uitdagen van kinderen in hun ontwikkeling. Dit kunnen we doen door ze in de verschillende ontwikkelingsgebieden te prikkelen met bijpassende spelletjes en activiteiten.

SpelActief heeft daarom een kennisbank gemaakt met alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken. Uiteindelijk willen we namelijk allemaal hetzelfde: het beste voor de kinderen.

Welke ontwikkelingsgebieden zijn er?

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn nog volop in ontwikkeling. Om hen goed te kunnen begeleiden en hen passende en stimulerende activiteiten aan te kunnen bieden, is het goed om een beeld te hebben van deze ontwikkeling.

Wij gaan uit van drie leeftijdsgroepen: kinderen van 4 tot 6 jaar, kinderen van 7 tot 9 jaar en kinderen van 10 tot 12 jaar. In dit hoofdstuk kijken we naar zeven ontwikkelingsgebieden, die we voor de drie leeftijdsgroepen zullen toelichten.

Interactievaardigheden

Als opvoeder beïnvloedt je interactievaardigheden de kwaliteit van de ontwikkelingsmogelijkheden die je te bieden hebt aan een kind. Als ouder, leerkracht of pedagogisch medewerker heb je veel interactie met de kinderen. Omdat de interactie met een vierjarige heel anders is dan met een twaalfjarige, is het van groot belang dat ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers over goede interactievaardigheden beschikken. Er moet worden ingespeeld op de leeftijd van het kind, en dat verschilt naarmate de kinderen ouder zijn een stuk meer. Maar je hebt niet alleen je eigen interacties met de kinderen, je hebt ook invloed op de interacties tussen de kinderen onderling. Ook hier spelen leeftijdsverschillen een belangrijke rol. We gaan uit van zes interactievaardigheden, die we zullen toelichten.

Basale interactievaardigheden

Educatieve interactievaardigheden