Bronvermelding

Om tot de verschillende onderwerpen van de kennisbank te komen is het werk van deskundigen geraadpleegd. In onderstaande lijst kun je de bronnen terugvinden.

Inhoudsopgave

Bronnen

Bil, de M. & Bil, de P. (2006) Praktijkgerichte ontwikkelingspsychologie. Van wieg tot hangplek: de ontwikkeling van 0- to 18-jarigen. Soest: Uitgeverij Nelissen.

Boogaard, M., Fukkink, R., Hoex, J. & Schreuder, L. (2010) Pedagogisch kader kindercentra 4–13 jaar, Deel 1. Utrecht: BKK

Boom, D. van den (1999), Ouders op de voorgrond: een educatieve lijn voor 0 tot 18 jaar. Utrecht: Sardes.

Cohen de Lara, H. (2009), Keien van kinderen. Tilburg: Zwijsen.

Delfos, M.F. (2005) Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Amsterdam: Pearson Assessment and Information

Elsäcker, W. van, Beek, A. van der, Hillen, J. en Peters, S. (2006). De Taallijn. Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2. Nijmegen: Expertisecentrum Nederland.

Kohnstamm, R. (2009), Kleine ontwikkelingspsychologie II. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Singer, E. & Kleerekoper, L. (2009), Pedagogisch Kader Kindercentra 0-4 jaar. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

Tassoni, P. e.a. (2006), De ontwikkeling van kinderen: scholing in begeleiding en verzorging van kinderen - voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal pedagogisch werkers. Deel 2. Amsterdam: SWP.

Verhulst, F.C. (2005). De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Pedagogisch kader kindercentra 4 – 13 jaar (2010)

IJzendoorn, R. van, Tavecchio, L. & Riksen-Walraven, J.M.A. (2004). De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang. Amsterdam: Boom.