Ontwikkelingsstimulering

Ontwikkelingsstimulering gaat over wat je als opvoeder doet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daartoe moet men de ontwikkeling van het kind volgen en aansluiten bij zijn behoeften en interesses. Hiervoor is het niet voldoende om het verloop van de ontwikkeling van kinderen te kennen. Het is ook nodig te weten hoe je kinderen moet observeren. Deze waarnemingen zijn het vertrekpunt voor je acties. Wij noemen dit handelingsgericht observeren.

Inhoudsopgave

Het stimuleren van de ontwikkeling kan worden bereikt door kinderen te interesseren voor nieuwe activiteiten of materialen en door interessante onderwerpen of problemen met hen te bespreken. Ook het wijzen op nieuwe mogelijkheden in bestaande activiteiten of materialen kan kinderen helpen in hun ontwikkeling. Dit geeft het kind de kans om zijn kennis en vaardigheden uit te breiden.
Als opvoeder kun je hierbij als rolmodel fungeren door het kind een activiteit voor te doen, mee te spelen of het materiaal te gebruiken. Het kind zal dan ontdekken welke nieuwe kennis of nieuwe vaardigheden hij of zij verwerft door de activiteit te doen of de materialen te gebruiken. Het is echter belangrijk dat je het individuele ontwikkelingstempo van elk kind in de gaten houdt om te voorkomen dat je de ontwikkeling van het kind forceert.

Ontwikkeling stimuleren

  • Bied nieuwe activiteiten en materialen aan die aan de behoeften en interesses van het kind inspelen.
  • Benadruk de nieuwe mogelijkheden voor activiteiten en materialen.
  • Aandacht hebben voor het ontwikkelingsritme van het kind.
  • Met de kinderen praten over interessante onderwerpen of problemen.

Bronvermelding