Respect voor autonomie

Een kind ontdekt spelenderwijs de wereld om zich heen en wat zijn eigen mogelijkheden daarbinnen zijn. Naarmate een kind ouder wordt, zal het meer zelf willen en kunnen doen. Het is dan ook goed om kinderen daarvoor de gelegenheid en de ruimte te geven. Probeer er als opvoeder naar te streven dat ieder kind de kans krijgt om nieuwe dingen uit te proberen en zelf oplossingen te bedenken voor problemen die het tegenkomt. Wanneer het lukt om een probleem zelfstandig op te lossen, zal een kind trots zijn op zichzelf, zelfvertrouwen opbouwen en een positief gevoel over zichzelf krijgen. Hierdoor zal het kind een positief zelfbeeld krijgen. Dit zal hem motiveren om de volgende keer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Door de kennis die een kind eerder heeft opgedaan toe te passen, zal het zich ontwikkelen tot een zelfstandig persoon met een eigen "ik", die actief is en nieuwe ervaringen wil opdoen. Om dit te bereiken zal men soms naar het juiste evenwicht tussen jongere en oudere kinderen moeten zoeken.

Inhoudsopgave

Respect voor autonomie houdt in dat een kind wordt gesteund bij activiteiten waar hij dat nodig heeft en ongestoord kan werken wanneer dat mogelijk is. Elke kind is anders, dus elk kind zal de dingen op zijn of haar eigen manier doen. Daarom is het goed als een kind eerst zijn eigen oplossingen zoekt voor de problemen waarmee hij geconfronteerd wordt. Op die manier leert een kind oplossingsgericht denken en ontwikkelt het zelfredzaamheid. Elke leeftijd heeft zijn eigen behoeften. Door een kind als een op zichzelf staand individu te beschouwen en door vast te houden aan de eigenheid van een kind, kan een kind tot zijn recht komen. Respect voor autonomie betekent ook dat een volwassene een kind als volwaardig beschouwt en rekening houdt met zijn gevoelens, wensen en idee├źn en deze met het kind bespreekt. Het is ook van belang een kind voor te bereiden op de dingen die nog moeten komen en een kind inspraak te geven in de manier waarop dingen worden gedaan, om te voorkomen dat het geheel afhankelijk is van wat een volwassene wil doen.

Voorbeelden

Soms heeft een kind steun nodig om zijn autonomie tot uiting te brengen in aanvaardbaar gedrag. Respect voor de autonomie van kinderen betekent:

  • dat je het kind de baas laat zijn over zijn eigen lijf
  • dat je de (speel)ruimte zo inricht dat het kind zelfstandig activiteiten kan ondernemen
  • dat je het kind zoveel mogelijk de ruimte geeft om zelf dingen te ontdekken
  • dat je respect toont voor de culturele achtergrond, het karakter, het niveau en de belangstelling/interesses van het kind
  • dat je de keuzes die het kind maakt zo veel mogelijk respecteert
  • dat je het kind de mogelijkheid geeft om te kiezen;
  • dat je duidelijk laat merken dat je de eigen inbreng van het kind waardeert
  • dat je realistische verwachtingen hebt van elk kind.