Sensitieve responsiviteit

Sensitieve responsiviteit wordt doorgaans gedefinieerd als de mate waarin een ouder afgestemd is op de emotionele toestand van een kind, en in staat is die signalen juist te interpreteren en op passende wijze en tijdig te reageren.

Een sensitieve houding geeft het kind een gevoel van vertrouwen, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zij vormen samen de basis voor een veilige hechting.

De sensitieve houding

Een kind heeft anderen nodig om zich prettig te voelen en zich goed te ontwikkelen. Het heeft behoefte aan aandacht, warmte en emotionele steun. Elk kind laat dit op zijn eigen manier merken. Daarom moet je gevoelig zijn voor de signalen (‘sensitief’) die het kind geeft, door goed naar hem te kijken en te proberen te begrijpen wat hij bedoelt. Vervolgens is het belangrijk om "responsief" te zijn door op de juiste manier te reageren op de signalen van het kind. Het is belangrijk om de emoties en gevoelens van kinderen te verwoorden, bijvoorbeeld wanneer ze bang of verdrietig zijn. Op deze manier kun je laten zien dat je je betrokken voelt bij wat het kind doet, voelt en ervaart, dat je het kind begrijpt en steunt.

Dit betekent niet altijd dat het kind krijgt wat het wil. Je kunt niet altijd aan hun wensen voldoen, maar je kunt wel laten zien dat je hun gevoelens waardeert. Als er bijvoorbeeld ruzie is tussen twee kinderen, kun je laten zien dat je er voor allebei bent, en kun je kinderen helpen hun gevoelens over elkaar te uiten en hen helpen een oplossing voor het conflict te vinden.

Zo zal het kind ervaren dat hij op je kan rekenen, dat je hem belangrijk vindt en dat je hem vertrouwt. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid, je vormt voor hem een veilige basis. Het zal het kind vertrouwen geven in de omgeving en in zichzelf, zodat het vanuit deze veilige basis de omgeving durft te verkennen en nieuwe dingen durft te proberen. Een kind dat sensitieve reacties krijgt van opvoeders zal veerkracht ontwikkelen. Een veerkrachtig kind toont doorzettingsvermogen en flexibiliteit bij het oplossen van problemen en is in staat zich aan te passen aan een ( nieuwe) situatie. Als gevolg hiervan zal het kind beter in staat zijn om met stress om te gaan. Tegelijkertijd zal het kind ook empathie ontwikkelen. Daarom zal het kind anderen proberen te begrijpen en te helpen.

Kenmerken van een sensitieve houding zijn:

  • speelsheid
  • liefhebben
  • acceptatie
  • nieuwsgierigheid
  • empathie

Voorbeelden van responsief gedrag

Als de kinderen ervaren dat je er bent en openstaat voor wat de kinderen zeggen en doen creëert dat een veilige omgeving.

Een aantal voorbeelden van responsief gedrag zijn:

  • Luisteren en nieuwsgierige houding
  • De tijd nemen voor gesprekjes met kinderen
  • Positieve feedback geven aan kinderen
  • De kinderen uitdagen in hun betrokkenheid
  • De kinderen helpen bij keuzes