Spelontwikkeling

Spelen is voor kinderen belangrijk omdat het leuk is. Het spel is bovendien goed voor de ontwikkeling van kinderen. Door te spelen leren kinderen creatieve oplossingen te vinden, de wereld te ontdekken en zich op verschillende gebieden te ontwikkelen (motorisch, creatief, cognitief, enz.).

Inhoudsopgave

Er zijn verschillende soorten spel te onderscheiden. Bijvoorbeeld:

  • Bewegingsspel: rennen, ravotten, klimmen, springen, rollen, duwen, fietsen
  • Manipulerend spel: onderzoekend en ontdekkend handelen met klei, knikkers, water, zand e.d.
  • Rollenspel: variĆ«rend van eenvoudig rollenspel, interactief rollenspel, thematisch rollenspel tot toneel/theaterspel
  • Constructiespel: variĆ«rend van exploratief constructiespel, doelgericht constructiespel, thematisch constructiespel tot een bewuste leeractiviteit

Het soort spel hangt meestal samen met de leeftijd van het kind. Hoe ouder en rijper het kind is, hoe beter het in staat is taakgerichte activiteiten en bewuste leer- en spelactiviteiten uit te voeren. Het is belangrijk dat de kinderen, naast een specifiek aanbod van spel- en bewegingsactiviteiten, voldoende ruimte hebben om vrij te spelen. Dit geeft hen de kans om zelf te kiezen, vrij te spelen, hun eigen interesses te volgen en initiatief te nemen, maar ook om zich te vervelen en niets te doen. In dit laatste geval hoef je ze geen suggesties te geven voor nieuwe activiteiten.