Spelontwikkeling

Spelen is voor kinderen belangrijk omdat het leuk is. Het spel is bovendien goed voor de ontwikkeling van kinderen. Door te spelen leren kinderen creatieve oplossingen te vinden, de wereld te ontdekken en zich op verschillende gebieden te ontwikkelen (motorisch, creatief, cognitief, enz.).

Inhoudsopgave

Er zijn verschillende soorten spel te onderscheiden. Bijvoorbeeld:

  • Bewegingsspel: rennen, ravotten, klimmen, springen, rollen, duwen, fietsen
  • Manipulerend spel: onderzoekend en ontdekkend handelen met klei, knikkers, water, zand e.d.
  • Rollenspel: variërend van eenvoudig rollenspel, interactief rollenspel, thematisch rollenspel tot toneel/theaterspel
  • Constructiespel: variërend van exploratief constructiespel, doelgericht constructiespel, thematisch constructiespel tot een bewuste leeractiviteit

Het soort spel hangt meestal samen met de leeftijd van het kind. Hoe ouder en rijper het kind is, hoe beter het in staat is taakgerichte activiteiten en bewuste leer- en spelactiviteiten uit te voeren. Het is belangrijk dat de kinderen, naast een specifiek aanbod van spel- en bewegingsactiviteiten, voldoende ruimte hebben om vrij te spelen. Dit geeft hen de kans om zelf te kiezen, vrij te spelen, hun eigen interesses te volgen en initiatief te nemen, maar ook om zich te vervelen en niets te doen. In dit laatste geval hoef je ze geen suggesties te geven voor nieuwe activiteiten.

Kleuters

Kinderen tussen 4 en 6 jaar
Op deze leeftijdsfase bestaat het spel vooral uit symbolisch spel: het doen alsof. Het spel van jonge kinderen wordt gekenmerkt door herhaling en oefening. Door dit soort spel krijgen kinderen veiligheid en houvast en zullen ze situaties steeds beter herkennen en zich verschillende onderdelen ervan herinneren. Hierdoor zullen zij de vaardigheden die zij in deze situaties nodig hebben, steeds beter onder de knie krijgen. Op die manier groeit hun zelfvertrouwen en zullen zij steeds iets nieuws leren. Oudere kleuters willen vooral laten zien wat ze al kunnen en wat ze al gedaan hebben. Gedurende deze periode is het spel kort en zijn er veel veranderingen. Regels, structuur en herhaling zijn belangrijk. Speel kringspelletjes en bewegingsspelletjes en laat kinderen vrij spelen in hoeken zoals bijvoorbeeld een thema-hoek. Voel je vrij om met de kinderen te spelen, maar pas op dat je hun spel niet overneemt. Door te vertellen wat het kind aan het doen is en vragen te stellen, kan je het spel van de jonge kinderen nieuwe impulsen geven. Bijvoorbeeld, "Oh, er is geen deur in het huis van de buren? Hoe komen we nu binnen? Neem de controle over het spel niet over, maar laat de fantasie van het kind het overnemen. Zorg er ook voor dat er genoeg ruimte is om vrij te spelen. Je kunt gemakkelijk (vrij) spel uitlokken door stimulerende en uitdagende materialen aan te bieden of door hoekjes te creëren waar herkenbare situaties kunnen worden nagebootst. Denk niet alleen aan kant-en-klaar speelgoed, zoals poppen en garages. Denk ook aan ondefinieerbare materialen waar kinderen hun eigen invulling aan kunnen geven, zoals dozen en wc-rollen, en aan echte materialen zoals lege winkelverpakkingen, harken, een kruiwagen voor buiten, enz.

Bronvermelding