Structuren en grenzen stellen

Door structuur krijgen kinderen houvast en groeit hun gevoel van veiligheid. Kinderen die zich veilig voelen, zijn vrij om hun ervaringen te verkennen en uit te breiden. Zo kunnen ze nieuwe dingen leren. Structuur en regelmaat kunnen worden gecreƫerd door een vaste dagindeling, vaste plaatsen voor verschillende activiteiten, vaste plaatsen voor materialen en een duidelijke opzet van de activiteiten. Wanneer je zelf, als volwassenen, voorspelbaar bent in je gedrag, draagt dit ook bij aan een duidelijke structuur en orde. Op die manier weet het kind wat het kan verwachten, wat mogelijk is en wat niet, en kan het zijn gedrag beter aanpassen aan de situatie.

Door het gedrag van kinderen consequent en respectvol te begrenzen, weten ze wat je van hen verwacht en wat wel en niet mag. Door het goede voorbeeld te geven, de gedragsregels regelmatig te herhalen, en het gewenste gedrag te benoemen en te belonen, zal het gedrag in stand blijven. Als een kind iets doet wat niet mag, is het belangrijk kort uit te leggen waarom het gedrag niet aanvaardbaar is. Je kunt ook uitleggen wat de gevolgen van deze handelingen zijn voor de ander en zijn gevoelens. Op die manier ontwikkelen kinderen empathie, dat wil zeggen het vermogen om zich in te leven in een andere persoon. Door kinderen te vertellen wat wel en niet mag, geef je normen en waarden aan hen door. Door regels en waarden door te geven, help je kinderen daarnaast ook hun geweten te ontwikkelen.

Structuren en grenzen stellen stimuleren

  • Maak de omgeving van het kind overzichtelijk en, voor zover mogelijk, voorspelbaar, wat ook betekent dat je zelf voorspelbaar (consequent) bent in je gedrag.
  • Zorg ervoor dat het kind begrijpt wat je van hem/haar verwacht.
  • Zorg ervoor dat het kind de regels naleeft.