Taalontwikkeling

Het is fascinerend hoe kinderen hun taalontwikkeling doormaken en dit is iets waar veel ouders naar uitkijken. Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen is een eenvoudige taak die vereist dat er veel met hen wordt gepraat en geluisterd. Door veel met kinderen te praten en naar hen te luisteren, kunnen ze zichzelf beter uitdrukken en leren ze nieuwe woorden en zinsstructuren. Het is belangrijk om een positieve omgeving te creëren waarin kinderen zich op hun gemak voelen om hun taalvaardigheden te ontwikkelen.

De taalontwikkeling van kinderen vindt plaats door interactie met anderen waarbij ze kunnen spreken. Ze leren nieuwe woorden en de juiste manier om zinnen te formuleren. Als kinderen iets willen zeggen maar de woorden niet kennen, letten ze extra goed op de persoon met wie ze spreken. Wanneer ze de juiste woorden horen, nemen ze deze over in hun eigen taalgebruik. Hierdoor verbeteren ze hun taalbegrip en leren ze hoe ze de taal actief kunnen gebruiken.

Als ouder of verzorger is het belangrijk om de taalontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit kan door veel samen te praten en te luisteren, maar ook door bijvoorbeeld voor te lezen, liedjes te zingen en spelletjes te spelen die taalontwikkeling bevorderen. Het is ook belangrijk dat kinderen worden blootgesteld aan verschillende talen en culturen om hun taalvaardigheid en culturele geletterdheid te vergroten.

Het is belangrijk dat kinderen thuis en op school een goed taalaanbod krijgen om hun taalontwikkeling te bevorderen. Voor kinderen die thuis niet veel Nederlands horen, is het nog belangrijker dat zij op andere plaatsen, zoals de kleuterschool, een goed taalaanbod krijgen. Op die manier krijgen ze de kans om hun Nederlands te ontwikkelen en worden ze goed voorbereid op hun verdere taalontwikkeling.

Wat is taalontwikkeling?

Taalontwikkeling is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen omdat het hen helpt om te communiceren met anderen en hun wereld te begrijpen. Door middel van taal kunnen kinderen hun gedachten, gevoelens en ideeën uitdrukken en communiceren met anderen. Bovendien ondersteunt taalontwikkeling kinderen bij het:

 • uiten en begrijpen van emoties en gevoelens
 • ontwikkelen van denk- en leervaardigheden
 • oplossen van problemen en creatief denken
 • opbouwen en onderhouden van relaties met anderen
 • begrijpen, gebruiken en genieten van taal, wat de basis vormt voor geletterdheid en de basis om te leren lezen en schrijven.
 • ontwikkelen van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • begrijpen en hanteren van sociale regels en normen
 • ontwikkelen van cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle deelname aan de maatschappij

Kleuters

Kinderen tussen 4 en 6 jaar
Dit zijn kinderen die hun taal nog ontwikkelen. Zij zijn nog bezig met het opbouwen van hun basiswoordenschat, de meest voorkomende woorden in de dagelijkse taal, en zij maken nog fouten in woord- en zinsvorming. Zij kunnen nog niet lezen en zijn dus voor hun taalontwikkeling afhankelijk van de taal die door anderen wordt gesproken. Door veel tegen kinderen te praten, niet alleen tijdens het spelen, maar ook tijdens rustperiodes en bijvoorbeeld tijdens het opruimen, kunnen kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Het is goed om voortdurend te benoemen wat je aan het doen bent, wat de kinderen aan het doen zijn, wat je in je handen hebt, waar je naar wijst, enzovoort. Voor kinderen ben je een goed rolmodel als jouw eigen taalgebruik duidelijk en correct is. Om jonge kinderen in contact te brengen met andere talen dan de gesproken taal, is het een goed idee om hen veel voor te lezen en hen films te laten bekijken, bijvoorbeeld prentenboeken, en naar muziek te laten luisteren.

Schoolkinderen

Kinderen tussen 7 en 9 jaar
Op deze leeftijd leren kinderen zelfstandig lezen. Dit is een geweldige bron voor hun taalontwikkeling. Als kinderen goed kunnen lezen, leren ze tijdens het lezen voortdurend nieuwe woorden en uitdrukkingen. Tussen de 7 en 9 jaar blijven de basiswoordenschat en het zelfstandig lezen zich verder ontwikkelen.
Het is goed voor deze kinderen als zij in hun vrije tijd kunnen oefenen met lezen, met eenvoudige leesboeken, tijdschriften en stripboeken voor beginnende lezers. Daarnaast is het altijd belangrijk om veel met de kinderen te praten en hen veel voor te lezen. De kinderen kunnen ook actief deelnemen aan activiteiten zoals toneelstukken en poppenkast.

Kinderen tussen 10 en 12 jaar
Op deze leeftijd kunnen kinderen over het algemeen goed zelfstandig lezen en hebben ze een basiswoordenschat van ongeveer 6000 woorden. Voor deze kinderen ligt de uitdaging in woorden die wat minder vaak voorkomen. Zij leren deze woorden uit verhalen, tijdschriften, informatieboeken en films. Maar ook voor hen is mondelinge taal nog steeds belangrijk, omdat zij ook leren door te spreken en te luisteren. Naast de gebruikelijke gesprekken, kan je meer veeleisende gespreksactiviteiten voor hen organiseren, zoals vertellen, presenteren of zelfs debatteren.

Aadolescenten

Van kinderen en jonge volwassenen in het midden- en voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij gevorderde taalvaardigheden gebruiken.

Het niveau van gevorderde taalvaardigheid van adolescenten zijn in staat complexe zinnen te gebruiken, zowel in hun mondelinge uitspraken als in hun schriftelijke uitingen.

Zij kunnen ook schriftelijke verhalen zelf schrijven die de grammaticaregels van de Nederlandse taal volgen, en regelmatig correcte conclusies trekken uit een geschreven tekst.

Een andere belangrijke taalvaardigheid die zich bij adolescenten ontwikkelt, is het vermogen om figuurlijke taal te begrijpen en te gebruiken. Het gaat onder meer om het begrijpen van metaforen zoals "Het leven is een weg met kuilen en hobbels." en vergelijkingen zoals "hij is zo gek als een deur". Daarnaast kunnen adolescenten ook beter idiomen begrijpen, zoals "Nu komt de aap uit de mouw".

Taalontwikkeling stimuleren

 • Zorg ervoor dat je taalgebruik duidelijk en correct is.
 • Bied een stimulerende taal- en speelomgeving aan.
 • Moedig kinderen aan om veel te praten: hoe meer ze praten, des te meer ze leren.
 • Verbeter het taalgebruik van het kind door een verkeerd geformuleerde zin correct te herhalen.
 • Samen spelen stimuleren: kinderen ontwikkelen hun taal door interactie met anderen.
 • Het benoemen van objecten, acties, regels, enz. Hoe vaker kinderen de woorden horen, hoe beter.
 • Stel niet de vraag: "Wie weet wat een ... is? Zeg het woord zelf en vraag de kinderen naar hun eigen ervaringen met het woord, zodat ze het meteen gaan gebruiken.

Tips

 • Wanneer kinderen fouten maken in hun taal, benadruk de fout dan niet. Het is beter de zin van het kind op de juiste manier te herhalen, eventueel met verduidelijking in het antwoord.

Bronvermelding