šŸŒ De aarde

Wat is de langste dag van het jaar?


De draaiing van de aarde en haar jaarlijkse baan om de zon creĆ«ren fascinerende fenomenen die ons dagelijks leven beĆÆnvloeden, zoals de lengte van onze dagen en nachten.

We kennen allemaal het verschijnsel dat zomerdagen tot laat in de avond duren, in tegenstelling tot de schijnbaar eindeloze winternachten. Maar heb je je ooit afgevraagd waarom sommige dagen langer lijken dan andere? Of waarom we in de zomer meer zonlicht krijgen dan in de wintermaanden?

Tekst gaat verder onder de afbeelding langste dag van het jaar

De langste dag van het jaar valt bij het begin van de astronomische zomer, wanneer de zon haar hoogste punt bereikt aan de hemel. In Nederland is dat deze eeuw altijd op 20 of 21 juni. Het begin van de astronomische zomer, ook wel bekend als het zomersolstitium, markeert het moment waarop de zon loodrecht invalt op de Kreeftskeerkring op 23Ā°26ā€² noorderbreedte. In de astronomie kunnen we dit moment heel precies bepalen, soms zelfs tot op de minuut of zelfs een fractie van een seconde. De astronomische zomer kan beginnen om 0.00 uur of om 23.59 uur, en elk moment daartussenin.

In 2024 begint de astronomische zomer in Nederland op 20 juni om 22.51 uur lokale tijd (zomertijd). Dus is 20 juni 2024 in Nederland de langste dag van het jaar. Het verschil met 21 juni 2024 bedraagt minder dan een seconde. Maar dit is theoretisch; in de praktijk kan het tijdstip van zonsondergang en zonsopkomst variĆ«ren afhankelijk van factoren zoals luchtdruk, luchtvochtigheid en temperatuur, die het tijdstip met meer dan een seconde kunnen beĆÆnvloeden.

En wat betreft de kortste nacht van het jaar? Dat is de nacht van 20 op 21 juni 2024.

Gerelateerde vraag